Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta suteikti Jums informaciją apie asmens duomenų tvarkymą UAB „MBAUTO GROUP“, juridinio asmens kodas 302717092, buveinės adresas Lakūnų g. 30-106, Vilnius, el. paštas info@mbgroup.lt, telefonas +370 655 50203 (toliau – MBAUTO), kuri yra Jūsų duomenų valdytojas, kai:

 • lankotės interneto svetainėje https://www.originaliosdalys.lt/ (MBAUTO interneto svetainė);
 • lankotės MBAUTO socialinio tinklo Facebook paskyroje https://www.facebook.com/originaliosdalys/  (MBAUTO Facebook paskyra);
 • lankotės MBAUTO patalpose; 
 • kreipiatės dėl MBAUTO prekių ar paslaugų ar jas įsigyjate;
 • kandidatuojate į MBAUTO siūlomas darbo vietas. 

MBAUTO laikys, kad esate susipažinęs ir išreiškiate savo sutikimą laikytis šios Privatumo politikos, jei lankysitės MBAUTO interneto svetainėje arba MBAUTO Facebook paskyroje, lankysitės MBAUTO patalpose, kreipsitės dėl MBAUTO prekių ar paslaugų, jas įsigysite, ar kandidatuosite dėl darbo vietos MBAUTO. Asmuo, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, atitinkamai praranda teisę gauti aukščiau nurodytas MBAUTO paslaugas.

Lankytojų asmens duomenų tvarkymas MBAUTO interneto svetainėje

Lankantis interneto svetainėse į Jūsų įrenginius gali būti atsiunčiami slapukai – nedideli failai, kurių pagalba interneto svetainė gali atpažinti naudotojo įrenginį, jie gali būti naudojami siekiant sekti naudotojo elgesį, įpročius internete, sukurti naudotojo profilį ir pateikti naudotojo elgesiu grindžiamą reklamą. Visais atvejais, kai yra naudojami slapukai, būtina gauti išankstinį internetinės svetainės lankytojo sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai slapukai yra grynai techninio pobūdžio, būtini interneto svetainės veikimui ir jų negali būti atsisakyta. 

MBAUTO interneto svetainės tobulinimo tikslu MBAUTO interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google) būtinieji (_GRECAPTCHA) ir analitiniai (_ga; _gid; _gat_gtag_UA_*; _ga_*) slapukai, kurie nerenka asmens duomenų, o jų pagalba surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška:

 • Būtinieji _GRECAPTCHA slapukai naudojami apsaugoti svetainę nuo kenkėjiškų atakų. 
 • Analitiniai slapukai _ga apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitos sukūrimui. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams atpažinti. Sukuriami apsilankius svetainėje ir galioja 1 metus, 1 mėnesį ir 4 dienas.
 • Analitiniai slapukai _gid saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai. Sukuriami apsilankius svetainėje ir galioja 1 dieną.
 • Analitiniai slapukai _gat_gtag_UA_* naudojami išsaugoti unikalų vartotojo ID. Sukuriami apsilankius svetainėje ir galioja 1 minutę.
 • Analitiniai slapukai _ga_* naudojami saugoti ir skaičiuoti puslapio peržiūras. Sukuriami apsilankius svetainėje ir galioja 1 metus, 1 mėnesį ir 4 dienas.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei Privatumo politikoje nurodytais tikslais. 

Būtinieji slapukai renkami MBAUTO teisėto intereso pagrindu (apsaugoti svetainę nuo kenkėjiškų atakų), yra būtini svetainės veikimui ir negali būti išjungti. 

Analitiniai slapukai MBAUTO interneto svetainėje yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, todėl apsilankius MBAUTO interneto svetainėje Jūsų prašoma pateikti sutikimą dėl analitinių slapukų naudojimo. Nepateikus sutikimo, slapukai į Jūsų įrenginį nebus atsiunčiami. Norėdami išjungti analitinius slapukus galite įsidiegti ir Google įrankį skirtą Google Analytics slapukų blokavimui (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), tačiau tai gali paveikti Jūsų naršymą ir kitose interneto svetainėse.

Per MBAUTO interneto svetainę galite teikti užklausas dėl MBAUTO prekių ir paslaugų:

 • užpildydami Detalės užklausos formą. Formos laukeliuose MBAUTO prašo Jūsų pateikti el. pašto adresą ir komentarą, kaip būtinus atsakyti į užklausą, kiti duomenys (automobilio modelis, markė, kėbulo numeris, telefono numeris) gali būti pateikiami arba nepateikiami, tačiau jų MBAUTO gali paprašyti papildomai, atsakydama į Jūsų užklausą ir siekdama suteikti tinkamą paslaugą.
 • siųsdami užklausą MBAUTO interneto svetainėje nurodytu el. paštu;
 • pasinaudodami MBAUTO interneto svetainėje pateikiamomis nuorodomis į pokalbių programas Facebook Messenger ir Viber. Šių pokalbių kanalų paslaugoms yra taikomos atitinkamų paslaugų teikėjų privatumo nuostatos, MBAUTO neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą šiose pokalbių programose, nepaisant to, kad į jas patenkate per MBAUTO interneto svetainėje pateiktas nuorodas.

Siųsdami užklausas MBAUTO visus asmens duomenis pateikiate savo sutikimo pagrindu, asmens duomenys tvarkomi tik atsakymo į užklausas tikslu, todėl rekomenduojame pateikti tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini atsakyti į Jūsų užklausą. MBAUTO atsakius į Jūsų užklausą pateikti duomenys ištrinami. Jeigu užklausos pagrindu yra sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, užklausa ir tolesnio susirašinėjimo dėl prekių įsigijimo medžiaga yra saugoma 2 metus nuo prekių įsigijimo įstatyminės garantijos prekėms taikymo tikslu.

Lankytojų asmens duomenų tvarkymas MBAUTO Facebook paskyroje

MBAUTO interneto svetainėje yra pateikiama nuoroda į MBAUTO Facebook paskyrą, kurią taip pat galima pasiekti tiesiogiai per Facebook interneto svetainę (https://www.facebook.com/originaliosdalys/). MBAUTO neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą Facebook socialiniame tinkle, nepaisant to, kad į jį patenkate per MBAUTO interneto svetainėje pateiktą nuorodą, paslaugoms yra taikomos Facebook socialinio tinklo duomenų valdytojo (Meta Platforms Ireland Limited) privatumo nuostatos. Detalią informaciją apie Facebook vykdomą duomenų tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir apimtį, susijusią su Jūsų pateiktais duomenimis, galite rasti apsilankę čia: https://www.facebook.com/privacy/center/.

Asmens duomenys, tvarkomi MBAUTO teikiant paslaugas

Prekių užsakymams priimti ir apdoroti MBAUTO gali būti tvarkomi šie klientų duomenys: kliento vardas, pavardė, automobilio markė, modelis, identifikacinis (kėbulo) numeris, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties su klientu vykdymo tikslu. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Kiek tai reikalinga sutarčiai su klientu įvykdyti, klientų duomenys gali būti perduodami MBAUTO tiekėjams, siuntų pervežimo paslaugas teikiančioms įmonėms, bankams.

Prekių pirkimo-pardavimo sutartys, perdavimo aktai saugomi 10 metų po sutarties pabaigos; ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) – 10 metų nuo jų sudarymo.

Asmens duomenys, tvarkomi lankantis įmonės patalpose

MBAUTO turto apsaugos tikslu (siekiant apsiginti nuo teisinių reikalavimų ar juos pareikšti) vykdomas vaizdo stebėjimas MBAUTO prekybos ir kasos patalpose. MBAUTO lankytojai, prieš patekdami į patalpas, apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojami atitinkamais vaizdiniais ženklais. Vaizdo duomenų tvarkymas MBAUTO detaliai reglamentuotas Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Asmens duomenys, tvarkomi kandidatuojant dėl darbo vietos

Kandidatuodami į MBAUTO skelbiamas laisvas darbo vietas ir pateikdami įmonei savo asmens duomenis gyvenimo aprašyme ir kituose dokumentuose (priklausomai nuo siūlomos pozicijos), Jūs išreiškiate sutikimą, kad MBAUTO tvarkytų Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslu (įvertinti Jūsų tinkamumą laisvai darbo vietai; susisiekti su Jumis dėl papildomos informacijos, susijusios su Jūsų kandidatūra, pateikimo; suformuoti ir pateikti Jums pasiūlymą sudaryti darbo sutartį, jeigu nusprendžiama priimti Jus į laisvą darbo vietą ir pan.). Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Vertindama Jūsų kandidatūros atitikimą pozicijai, į kurią kandidatuojama, MBAUTO turi teisę kreiptis į Jūsų gyvenimo aprašyme nurodytus buvusius darbdavius dėl rekomendacijų, susijusių su atitinkama Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, pateikimo. MBAUTO turi teisę kreiptis dėl tokios informacijos pateikimo iš esamo darbdavio tik jeigu tam atskirai pateikiate išankstinį, aiškiai išreikštą sutikimą.

Jeigu Jūsų asmens duomenis MBAUTO gauna per interneto svetaines, sudarančias galimybę talpinti ir pateikti potencialiems darbdaviams gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus ir kitus asmens duomenis, MBAUTO laiko, kad atitinkamai interneto svetainei davėte sutikimą šiuos asmens duomenis siųsti potencialiam darbdaviui MBAUTO. Jūsų duomenų valdytojas po atrankos pabaigos toliau yra atitinkama interneto svetainė, kurioje patalpinote gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir/ar kitus asmens duomenis. 

Vykdydami darbuotojų atranką Jūsų, kaip kandidato, asmens duomenis tvarkysime iki atrankos į laisvą darbo vietą pabaigos, nebent gavę atskirą Jūsų sutikimą Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 6 mėnesius po atitinkamos atrankos pabaigos. 

Asmens duomenų tvarkytojai ir gavėjai

Kiek tai būtina sutarčiai su klientu įvykdyti, MBAUTO gali perduoti klientų duomenis prekių tiekėjams (pvz. automobilio identifikacinis numeris), prekių pervežimo paslaugas teikiančioms įmonėms (pvz.: vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris).

MBAUTO teikdama paslaugas pasitelkia duomenų tvarkytojus (pvz. buhalterinės apskaitos, apsaugos, informacinių technologijų priežiūros ir kt. paslaugas teikiančias įmones), kuriems asmens duomenis perduoda rašytinių sutarčių pagrindu ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina sutarčiai su šiuo duomenų tvarkytoju įvykdyti. 

Skolų administravimo tikslu MBAUTO gali perduoti klientų duomenis (pvz.: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, PVM sąskaitos faktūros duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.) skolų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, teisininkams, teismams. Prieš tokį skolininko asmens duomenų perdavimą duomenų tvarkytojui skolos išieškojimui klientas nebus papildomai informuojamas.

MBAUTO asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes (už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų) ir tarptautinėms organizacijoms. 

MBAUTO, tvarkydama asmens duomenis, nepriima automatizuotų sprendimų, įskaitant profiliavimą.

Kaip duomenų subjektas, Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad MBAUTO leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, įskaitant teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
 • kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą (toks sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo);
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt, telefonas. (8 5) 271 28 04, 279 1445, jeigu manote, kad MBAUTO, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, pažeidžia duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos esant teisės aktuose nustatytoms sąlygoms.

Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama, atnaujinus ar pakeitus Privatumo politikos nuostatas, informacija apie tai talpinama MBAUTO interneto svetainėje, nurodant pakeitimų datą. 

Ši Privatumo politikos versija paskutinį kartą atnaujinta 2024-04-02.

Detalės užklausa

Užpildykite formą ir netrukus su Jumis susisieksime.

Darbo laiku atsakome per 1 val!

Susisiekite

Turite unikalų projektą?
Reikalinga profesionali konsultacija?
Norite dalis užsakyti telefonu?

8 655 50203

Taip pat susisiekite per “Messenger” arba “Viber” programėles

Vaidas

Tomas

+37061244499

Vaidas

Sergej

+37068685648

Vaidas

Vaidas

+37065550203

Atvykite